سید محمد اعظمی نژاد*
منبع: Mindtools
رویکرد شما برای تدوین استراتژی چیست؟ اغلب ما در تهیه و تدوین استراتژی‌ها در سطح اقداماتی از جنس برنامه‌ریزی متوقف می‌شویم. برای رفع این نقیصه،
هنری مینتزبرگ با معرفی ابزار مدل 5P که چهار مولفه دیگر غیراز برنامه‌ریزی (Plan) را هم دربرمی‌گیرد، به موفقیت استراتژی‌ها کمک می‌کند.

معرفی ابزار 
مولفه‌های اصلی مدل 5P مینتزبرگ عبارت است از: 
1. برنامه (Plan) 
2. شگرد (Ploy) 
3. الگو (Pattern) 
4. موقعیت (Position)
5. چشم‌انداز (Perspective) 
با درک صحیح هر یک از Pها، می‌توانید استراتژی کسب‌وکار قابل قبولی با استفاده از نقاط قوت و توانایی‌های سازمان استخراج کنید. در این نوشتار هر یک از این عوامل با جزئیات بیشتری معرفی می‌شوند: 
1. استراتژی به‌عنوان یک «برنامه»: برنامه‌ریزی یکی از فعالیت‌هایی است که بسیاری از مدیران از انجام آن خوشحال هستند و بخشی از طبیعت کاری آنها است. در اغلب اوقات نیز مدیران برای برنامه‌ریزی و استفاده از گزینه‌های مختلف از روش‌هایی مانند توفان ذهنی استفاده می‌کنند. 
البته برنامه‌ریزی بخش مورد تایید، مناسب و مهمی از فرآیند تدوین استراتژی محسوب می‌شود و به نظر می‌رسد ورود به برنامه‌ریزی با جزئیات بیشتر، نتایج بهتری ارائه می‌دهد. مشکل اصلی برنامه‌ریزی - به‌رغم اهمیت بالای آن - عدم کفایت برای تکمیل فرآیند تدوین استراتژی است و اینجا است که چهار عامل بعدی به کمک می‌آیند. 
2. استراتژی به عنوان یک «شگرد»: مینتزبرگ می‌گوید برای پیشی گرفتن از رقبا، می‌توان از اقداماتی چون ایجاد اختلال و موانع، تضعیف و اثرگذاری بر رقبا به‌عنوان بخشی از استراتژی‌ها استفاده کرد. این جایی است که استراتژی
به‌عنوان یک شگرد مورد استفاده می‌گیرد. 
برای مثال، ممکن است یک فروشگاه زنجیره‌ای شروع به افزایش شعب خود در منطقه‌ای کند تا رقیب خود را تضعیف کند. مثال دیگر رقابت جالب توجه شرکت‌های سازنده موبایل است که با خرید کلیه امتیازات اختراع، امکان ابراز وجود از رقبای بالقوه خود را می‌گیرند. 
 

ادامه مطلب ...